Vad betyder Nano?

Termen "Nano" är ett enhetsprefix som betyder "en miljarddel" eller en faktor på 10-9 (0,000000001). Det minimala måttet används oftast inom vetenskap och elektronik för att prefixera tids- och längdenheter. För att sätta det i ett sammanhang så är en nanometer ungefär lika långt som en nagel växer på en sekund. Faktum är att om en leksakskula skulle skalas ner till en nanometer i diameter skulle jordens diameter motsvara cirka 1 meter.

Vad är en Nanopartikel?

En nanopartikel är en ultrafin partikel med en diameter mellan 1 och 100 nanometer (nm) och är för liten för att ses med blotta ögat eller vanligt mikroskop. Naturligt förekommande nanopartiklar kan exempelvis hittas i vulkanaska, havssprej, fin sand och damm men även i biologiska material som virus.

Det som gör nanopartiklar så intressanta är att material i nanostorlek har unika egenskaper (optiska, kemiska, magnetiska, biologiska, elektriska och mekaniska) som är helt annorlunda jämfört med samma material i bulk. Som ett resultat av detta har nanoteknik använts inom vattenrening, avancerad datorchipteknologi, långvariga mobiltelefonbatterier, diagnos av sjukdomar, bättre kirurgiska verktyg, effektivare mediciner, med mera. Nanopartiklar kan till och med designas för att få önskade egenskaper som att binda in sig till specifika celler eller ge en kontrollerad läkemedelsfrisättning.

Hur Nanoteknologi används i Voons Hampasnus.

Människokroppen är ett komplicerat system och det krävs mer än bara storleken på en partikel för att avgöra hur effektivt ett ämne tas upp. Mängden ämne som når kroppens systemiska blodcirkulation beror till stor del på ämnets förmåga att lösa sig i vatten (hydrofilicitet) eller olja (lipofilicitet). Ämnet måste vara tillräckligt hydrofilt för att lösas i kroppsvätskor vid absorptionsstället, men också tillräckligt lipofilt för att passera biologiska membran. Ta traditionellt snus som ett exempel, en form av rökfri tobak i en påse som placeras under läppen. Eftersom snusets aktiva ämne, nikotin har både hydrofila och lipofila egenskaper kan det ganska enkelt tas upp genom slemhinnorna i läppen och snabbt nå blodomloppet.

De aktiva substanserna i Cannabis (THC, CBD, CBG, etc.) är däremot lipofila i sin natur och absorberas inte lätt av kroppen från en påse under läppen. Voon har därför valt att använda en unik nanoteknik i sina hampasnuspåsar för att förändra cannabinoidernas oljiga natur till en vattenlöslig form med snabb frisläppning från påsen. Storleken på nanopartiklarna tillåter även direkt passage över de biologiska membranen i läpp och tandkött för direkt absorption till blodomloppet. Med andra ord, Voon-användare får i sig hampan och dess fördelar snabbare och effektivare..

För att få ut det mesta av varje Voon hampsnus, lägg in portionspåsen mellan tandköttet och överläppen och låt ha kvar i 30-45 minuter för att säkerställa en fullständig frisättning av innehåll och smak. Varje Voon-snus innehåller 20 mg Nano-infunderad Hampa, den rekommenderade dagliga dosen är individuell och enligt läkarens råd när tillämpligt.